چاپ

موتور سنكرون چیست؟

رای دهی:  / 33
ضعیفعالی 

 

مزايای موتور سنكرون:

1-     اين موتور دارای ضريب قدرت مناسب و قابل تنظيم است.

2-     بازده عالی دارد.

3-     در مقابل نوسان ولتاژ حساسيت ندارد.

 

4-     امكان بكار بردن آن به طور مستقيم با ولتاژ زياد وجود دارد.

5-     با تحريك مناسب هيچگونه قدرت راكتيو مصرف نمیكند و فقط قدرت اكتيو مناسب می گيرد.

6-     از اين موتور ميتوان به عنوان مولد قدرت راكتيو برای بالا بردن ضريب قدرت خط استفاده كرد.

 

معايب موتور سنكرون:

1-    يك وسيله راه اندازی اوليه كه موتور كمكی و غيره می باشد احتياج دارد.

2-  علاوه بر جريان متناوب برای سيم پيچ استاتور ، جريان دائم برای قطبهای آن هم مورد احتياج است در نتيجه قيمت ماشين را نسبت به مشابه خود بالا ميبرد.

3-   سرعت آن ثابت است در نتيجه قابل تنظيم نیست.

4-  نداشتن تحمل اضافه بار ( در صورتيكه خيلی زيادتر از حد مجاز به آن بار دهند ميايستد و دوباره بايستی آنرا راه اندازی كرد.)

 

كاربرد موتور سنكرون:

به خاطر راه اندازی مشكل موتور سنكرون ، مورد استفاده آن محدود است.

به خاطر سرعت ثابت آن، در موارديكه دور ثابت نياز باشد، استفاده می شود. در وسايل دقيق مانند ساعتهای الكتريكی و گرام و ....

كاربرد مهم موتور سنكرون ، برای اصلاح Cosφ است. بار روی آن قرار نداده يعنی موتور بدون بار كار ميكند در اين حالت موتور سنكرون را خازن سنكرون گويند.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی